مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
00.105.21 عددآلبالو
0.3113511 لیوان آلبالو
1.221285321 لیوان (160 گرم)آلبالو خشک
0.311250100 گرمآلبالو
0.10.36.3251 عدد (60 گرم)آلو زرد
0.280.711.4246100 گرمآلو زرد
0.311146100 گرمآلو قرمز
0.20.57.5301 عدد آلو قرمز متوسط
003.815100 گرمآلوئه‌ور
0.30.8931.921311 لیوانآلوئه ورا آب میوه
0.20.92282 1 لیوان (166 گرم)آناناس
0.120.5413.1250100 گرمآناناس
0.30.9321331 لیوان آناناس آب میوه
294173221 عدد (201 گرم)آواکادو
1528.5160100 گرمآواکادو
؟؟؟101 عددازگیل
0.10.52488100 گرمازگیل
1.21.71983100 گرمانار
3.34.7532341 عدد (282 گرم)انار بزرگ
0.30.55.9261 لیوان آب انار طبیعی
0.70.4331341 لیوانآب انار آبمیوه
0.40.81560100 گرمانبه
1.32.850202 1 عدد (336 گرم)انبه متوسط
0.10.3331281 لیوانآب انبه
0.30.81974100 گرمانجیر
0.10.49.6371 عدد (50 گرم)انجیر
0.10.35.4211 عدد (8.5 گرم)انجیر خشک
0.93.364249100 گرمانجیر خشک
0.20.717.868 20 عدد (102 گرم)انگور سبز
0.20.717.86820 عدد (98 گرم)انگور قرمز
0.30.9371521 لیوانآب انگور قرمز یاسبز
؟؟؟501 قاشق غذاخوریشیره انگور
؟؟؟329100 گرمشیره انگور
0.10.41557100 گرمبه
0.10.414521 عدد (92 گرم)به متوسط
0.10.91247100 گرمپرتقال
0.21.318691 عدد (140 گرم)پرتقال متوسط
0.51.7261121 لیوانآب پرتقال طبیعی
00.5331341 لیوانآب پرتقال آبمیوه
0.73.4752871 لیوان (120 گرم)تمر هندی
0.62.863239100 گرمتمر هندی
000.211 عدد (2 گرم)تمشک
0.511250100 گرمتمشک
0.5318801 چهارم لیوان (28 گرم)توت خشک
1.31.8886.6365100 گرمتوت سفید خشک
0.6214601 لیوان (140 گرم)توت سفید
0.41.49.843100 گرمتوت سفید
00.10.62.81 عدد (6.5 گرم)توت سیاه (شاه توت)
0.51.49.643100 گرم توت سیاه (شاه توت)
1.43.1883561 لیوانپوره توت فرنگی
0.30.77.732100 گرمتوت فرنگی
0.10.11.45.8 1 عدد (18 گرم)توت فرنگی متوسط
؟؟؟41 عددچاقاله بادام
50.621.320577100 گرمچاقاله بادام
0.31.514601 لیوان (177 گرم)خربزه
0.140.549.0936100 گرمخربزه
00.25.320 1 عدد (7.1 گرم)خرما
0.151.8174.97277100 گرمخرما
؟؟؟661 عددخرما خشک
0372319100 گرمخرما خشک
0.030.2610.8401 عددرطب
0.22.567.5275100 گرمرطب
00291 قاشق چای خوریشیره خرما
007281 قاشق غذاخوریشیره خرما
0167270100 گرمشیره خرما
0؟3151 قاشق غذاخوریسرکه خرما
0؟482401 لیوانسرکه خرما
0.190.5818.5670100 گرمخرمالو
0.31311181 عدد (168 گرم)خرمالوی متوسط
0.10.31.87.51 عدد (50 گرم)خیار قلمی
0.21.37.3301 عدد (201 گرم)خیار سالادی
0.10.52.3111 عدد (51 گرم)ریواس
0.20.94.521100 گرمریواس
0.2601877100 گرمزالزالک
0.10.53.9171 عدد (35 گرم)زردآلو
0.41.41148100 گرمزردآلو
00.12.28.41 عدد (3.5 گرم)زردآلو خشک یا برگه
؟؟؟11 عددزغال اخته
0.10.513511 لیوان (110 گرم)زغال اخته
0.10.51246100 گرمزغال اخته
1.80.31324921 لیوان (160 گرم)زغال اخته خشک
0.20.31452100 گرمسیب
0.30.525951 عدد (182 گرم)سیب متوسط
0.30.3281141 لیوانآب سیب
0.90.434.4136 1 لیوان سیب(کنسرو شیرین)
0.31.11144100 گرمشلیل
0.51.716691 عدد (156 گرم)شلیل متوسط
14.6451881 عدد (552 گرم)طالبی
0.20.88.234100 گرمطالبی
0.5219811 لیوانآب طالبی
؟؟؟30100 گرمغوره
0.020.444.1519100 گرمآبغوره
0.51.11561100 گرمکیوی
0.40.810421 عدد (69 گرم)کیوی متوسط
0.61.3311221 لیوان آب میوه کیوی
0.10.59.239100 گرمگریپ فروت
0.31.9261041 عدد (246 گرم)گریپ فروت متوسط
0.31.223961 لیوان آب گریپ فروت
0.10.41557100 گرمگلابی
0.30.6271011 عدد (178 گرم)گلابی متوسط
؟؟؟81 عددگوجه سبز
0.05011.247100 گرمگوجه سبز
00.11.35.21 عدد (8.2 گرم)گیلاس
0.21.218.7731 لیوان (138 گرم)گیلاس
0.21.11663100 گرمگیلاس
0.150.6117.2967100 گرمکمپوت گیلاس
0.30.97.8241 عدد (84 گرم)لیمو ترش
0.20.710.5430100 گرملیمو ترش
0.31.19.32291 عدد متوسط (100 گرم)لیمو شیرین
0.10.226991 لیوانلیموناد
0.31.12389100 گرمموز
0.41.3271051 عدد (118 گرم)موز متوسط
333.315354100 گرمنارگیل
26.82.712.22831 لیوان (75 گرم)نارگیل
0.51.78.945 1 لیوانآب نارگیل
11121201 لیوانشیر نارگیل شیرین شده
4.501451 لیوانشیر نارگیل شیرین نشده
0.10.14.8141 عدد (60 گرم)نارنج
0.20.3824100 گرمنارنج
0.310.8113.3453100 گرمنارنگی
0.30.712471 عدد (88 گرم)نارنگی کوچک
0.51.2301251 لیوانآب نارنگی آبمیوه حاوی 2 گرم شکر
0.10.4561100 گرمکمپوت نارنگی
0.250.919.5439100 گرمهلو
0.41.617681 عدد (175 گرم)هلو متوسط
0.422.0134.14133100 گرمبرگه هلو (هلو خشک شده)
0.150.5615.5661100 گرمکمپوت هلو (رقیق)
0.10.4519.9474100 گرمکمپوت هلو (غلیظ)
0.2127.41031 لیوانآب میوه هلو
0.150.617.5530100 گرمهندوانه
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید

 

کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

دیدگاهتان را بنویسید