دکتر مینا عبدالهی، فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی با شماره نظام 6021 از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و با سابقه درخشان در رژیم درمانی، تدریس و آثار برجسته چهره ای شناخته شده است. دکتر عبدالهی چندین سال در زمینه تغذیه بیماران بستری و رژیم درمانی بیماری ها (دیابت، بیماران قلبی عروقی، کلیوی، کبد، گوارشی، سرطان، شیمی درمانی، کودکان، بارداری و شیردهی، ورزشکاران، بیماران در بخش های ویژه و ..) کار کرده و تدریس کرده اند. از سال 1390 فعالیت پژوهشی و تغذیه درمانی را آغاز کرده و در آزمون جامع دکتری موفق به کسب رتبه اول شدند و در سال 1397 از طرف معاونت درمان و پزشکی، متخصص تغذیه نمونه سال انتخاب شدند. دکتر عبدالهی مدرس دانشگاه بوده و دارای تالیفات و مقالات علمی پژوهشی متعدد است. همچنین تحقیقات ارزشمندی در زمینه بیماری های عصبی، تغذیه و ژنتیک و همینطور سرطان انجام داده است که مستندات آن در ژورنال های معتبر با امتیاز بالا پذیرش و چاپ شده اند.

سوابق دکتر عبدالهی

  • مدرس تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو انجمن علمی تغذیه ایران
  • عضو انجمن طب سنتی
  • عضو بنیاد علمی نخبگان
  • عضو هیات تحریره مجله دنیای تغذیه
  • عضو هیات تحریره مجله غذا

مقالات علمی در مجلات

مقاله های منتشر شده دکتر مینا عبدالهی در معتبرترین مجله علمی تغذیه‌ای ایران، مجله دنیای تغذیه
nazri
نکات کلیدی در تهیه غذاهای نذری
cancer
سرطان در تور تغذیه!
 

کتاب های علمی تغذیه دانشگاهی

تالیف کتب تغذیه ای توسط دکتر مینا عبدالهی جهت دانشجویان تغذیه در تمامی دوره های تحصیلات عالی و متخصصان و کارشناسان تغذیه کل کشور

مقالات ISI بین المللی

مقالات علمی تغذیه چاپ شده توسط دکتر مینا عبدالهی در مجلات معتبر علمی دانشگاهی جهان

Soveyd N, Abdolahi M, Djalali M, Hatami M, Tafakhori A, Sarraf P, Honarvar NM. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2017 Dec 13. [Epub ahead of print]

Abdolahi M, Tafakhori A, Togha M, Okhovat AA, Siassi F, Eshraghian MR et al. Immunogenetics. 2017;69(6):371-378.

Mohammadzadeh Honarvar N, Saedisomeolia A, Abdolahi M, Shayeganrad A, Taheri Sangsari G, Hassanzadeh Rad B, Muench G. J Mol Neurosci. 2017;61(3):289-304.

Reza Dorosty-Motlagh A, Mohammadzadeh Honarvar N, Sedighiyan M, Abdolahi M. The Molecular Mechanisms of Vitamin A Deficiency in Multiple Sclerosis. J Mol Neurosci. 2016;60(1):82-90.

Abdolahi M, Mohammadzadeh Honarvar N, Tafakhori A, Sarraf P, Hatami M, Soveyd N et al. International Journal of Pharmaceutical Science Invention. 2016; 5(4):12-17.

Mohammadzadeh Honarvar N, Harirchian MH, Abdolahi M, Abedi E, Bitarafan S, Koohdani F, Siassi F, Sahraian MA et al. J Mol Neurosci. 2016;59(3):360-5.

Abdolahi M, Yavari P, Honarvar NM, Bitarafan S, Mahmoudi M, Saboor-Yaraghi AA. Journal of molecular neuroscience : MN. 2015;57(4):605-13.

Abdolahi M, Shokri F, Hosseini M, Shadanian M, Saboor-Yaraghi AA.. Journal of cancer research and therapeutic. Ahead of print. 2015.

Saboor-Yaraghi AA, Harirchian MH, Mohammadzadeh Honarvar N, Bitarafan S, Abdolahi M, Siassi F, et al.. Journal of molecular neuroscience : MN. 2015;56(3):608-12.

Mohammadzadeh Honarvar N, Harirchian MH, Koohdani F, Siassi F, Abdolahi M, Bitarafan S, et al. Journal of molecular neuroscience : MN. 2013;51(3):749-53.

Honarvar NM, Harrirchian MH, Koohdani F, Siassi F, Jafari Rad S, Abdolahi M, et al. Journal of molecular neuroscience : MN. 2013;50(3):571-6.

Acta medica IranicaHarrirchian MH, Mohammadzadeh Honarvar N, Koohdani F, Bitarafan S, Siassi F, Jafarirad S, Abdolahi M et al.. 2014;52(2):94-100.

Kheirkhah Rahimabad K, Abdolahi M. Int J Fertil Steril, 2013;7(1):41.

Sedighiyan M, Abdolahi M, Taheri Ehsaneh, Qorbani M, Hosseini S (IN PERSIAN. The Razi Journal of Medical Sciences (RJMS)

Sedighiyan M, Abdolahi M et al. (Accepted in journal of Nutritional Sciences and Dietetics, in press)

Neda Soveyd, Abdolahi M, Niyaz Mohammadzadeh Honarvae et al. (Accepted in Iranian Journal of Neurology, in press)

Sedighiyan M, Abdolahi M, Hosseini S, et al. (Accepted in journal of Transylvanian Review, in press)

  • Comparison of Cytokine Expression in MS Patients and Healthy Volunteers Running title: Cytokine Expression in MS Patients.

journal of Acta Medica Iranica

  • Food insecurity and chronic diseases: A comprehensive review

journal of advanced in nutrition

journal of European journal of Nutrition

Mina Abdolahi, Abbas Tafakhori, Feridoun Siassi, Mahmoud Djalali et al. (Submitted in journal of Molecular Neurosciences)

Mahsa Hatami, Mina Abdolahi, Niyaz Mohammadzadeh Honarvae et al. (Submitted in CNS & Neurological Disorders - Drug Targets)

Motahereh Makhdoomi Arzati, Niaz Mohammadzadeh Honarvar, Mina Abdolahi et al. (Submitted in journal of Herbal Medicine).

Ahmad Saedisomeolia, Mahsa Samadi, Fatemeh Gholami, Marzieh Seyedi, Mohammad Effatpanah, Rezvan Hashemi, Siamand Anvari, Mina Abdolahi, Mahmoud Djalali, Niyaz Mohammadzadeh Honarvar (Submitted in Iranian journal of Public Health).

  • Mechanisms of action of omentin, chemerin and n-3poly unsaturated fatty acids in diabetes pathogenesis; a narrative review of current evidences.

Alireza Sadeghi, Mina Abdolahi, Mahmoud Djalali et al (submitted in the International journal of Diabetes in developing country).

Marzieh Seyedi, Fatemeh Gholami, Mahsa Samadi, Niyaz Mohammadzadeh Honarvar, Mahmoud Djalali, Mohammad Effatpanah, Mir Saeed Yekaninejad, Rezvan Hashemi, Mina Abdollahi (Submitted)

  • The effects of combined n-3 fatty acids and Nano-curcumin supplementation on Interleukin (IL)-1β gene expression and serum level in migraine patients

Mahsa Hatami; Mahmoud Djalali; Mina Abdolahi; Neda Soveyd; Abbas Tafakhori; Sama Bitarafan; Niyaz Mohammadzadeh Honarvar (Submitted)

Neda Soveyd, Mina Abdolahi, Mahmoud Djalali, Mahsa Hatami, Abbas Tafakhori, Niyaz Mohammadzadeh Honarvar (Submitted)


گایدلاین‌های علمی تغذیه کشوری

دکتر مینا عبدالهی عضو کمیته تالیف کتب تغذیه در بیماری‌های متابولیک در همکاری با اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی جهت درمان تغذیه ای بیماری‌های متابولیک در بیمارستان‌های کشور

کنگره ها و همایشهای بین المللی

سخنرانی و پوسترهای علمی دکتر مینا عبدالهی در کنگره های علمی و تغذیه ای بین المللی و کشوری

• Combination of all-trans retinoic acid (ATRA) and Docosahexaenoic acid (DHA) in RAR-RXR dimerization induced apoptosis of breast. the 1 st international congress & the 13 st iranian nutrition. Novamber 30-December 3, 2014, Tehran, Iran

• "The effect of environmental contaminants endocrine-disrupting PBBs and PBDEs on reproduction and fertility outcomes”. 14th International Royan Congress on Reproductive Biomedicine and 9th Congress on Stem Cell Biology & Technology, September 3-6, 2013, Tehran- Iran

• "بررسی مصرف روزانه میوه در دانشجویان دختر خوابگاهی و عوامل تعیین کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده".  مینا عبدالهی. هفتمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی، اردیبهشت سال 1392، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی

 

کلمات کلیدی: دکتر مینا عبدالهی ، بهترین متخصص تغذیه ، دکتر متخصص تغذیه خوب ، دکترخوب تغذیه. دریافت رژیم غذایی – الودایت! اندامی متناسب، تجربه ای متفاوت!

دکتر مینا عبدالهی، فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی با شماره نظام ۶۰۲۱ از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و با سابقه درخشان در رژیم درمانی، تدریس و آثار برجسته چهره ای شناخته شده است.

دکتر عبدالهی چندین سال در زمینه تغذیه بیماران بستری و رژیم درمانی بیماری ها:

(دیابت، بیماران قلبی عروقی، کلیوی، کبد، گوارشی، سرطان، شیمی درمانی، کودکان، بارداری و شیردهی، ورزشکاران، بیماران در بخش های ویژه و ..) کار کرده و تدریس کرده اند.

از سال ۱۳۹۰ فعالیت پژوهشی و تغذیه درمانی را آغاز کرده و در آزمون جامع دکتری موفق به کسب رتبه اول شدند و در سال ۱۳۹۷ از طرف معاونت درمان و پزشکی، متخصص تغذیه نمونه سال انتخاب شدند.

دکتر عبدالهی مدرس دانشگاه بوده و دارای تالیفات و مقالات علمی پژوهشی متعدد است.

همچنین تحقیقات ارزشمندی در زمینه بیماری های عصبی، تغذیه و ژنتیک و همینطور سرطان انجام داده است که مستندات آن در ژورنال های معتبر با امتیاز بالا پذیرش و چاپ شده اند.

دکتر مینا عبدالهی ، بهترین متخصص تغذیه ، دکتر متخصص تغذیه خوب ، دکترخوب تغذیه. دریافت رژیم غذایی - الودایت! اندامی متناسب، تجربه ای متفاوت!

با ما در ارتباط باشید!

کلمات کلیدی: دکتر مینا عبدالهی ، بهترین متخصص تغذیه ، دکتر متخصص تغذیه خوب ، دکترخوب تغذیه. دریافت رژیم غذایی – الودایت! اندامی متناسب، تجربه ای متفاوت!