دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری سبزی ، کالری سبزی ها ، لیست کالری سالاد ، کالری سالاد ، لیست کالری سبزیجات ، کالری سبزیجات ، کالری کاهو ، کالری کاهو ، کالری خیار ، لیست کالری صیفی ؛ کالری صیفی جات ، کالری گوجه ، کالری فلفل دلمه ، کالری بادنجان ، کالری آب سبزی ، کالری سبزی پخته ، کالری آب کرفس ، کالری سبزی خوردن ، کالری سبزی پلو ، کالری سبزی سرخ شده ، کالری سبزی خورشتی ، کالری کدو ، کالری ذرت ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

لیست کالری سبزیجات

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
۰.۱۱.۲۱۰.۳۴۴۱ عدد متوسطپیاز
۰.۱۲۵.۳۲۵۱ لیوان (۱۰۰ گرم)گل کلم
۰.۱۱.۱۵.۲۲۲۱ لیوان (۹۰ گرم)برگ کلم خرد شده
۰.۱۱.۱۵.۲۲۲۱ لیوان (۷۵ گرم)کلم قرمز خرد شده
۰.۳۳۷.۹۳۸۱ لیوان (۸۸ گرم)کلم بروکسل
۰.۳۲.۵۵.۸۳۰۱ لیوان (۸۸ گرم)کلم بروکلی
۰.۲۴.۳۳۷۱۶۱۱ عدد متوسط (۱۷۳ گرم)سیب زمینی
۰.۱۲.۶۱۲۵۸۱۰۰ گرمسیب زمینی
۰.۲۲.۳۲۴۱۰۳۱ عدد متوسط (۱۱۴ گرم)سیب زمینی شیرین
۰.۱۱.۶۲۰۸۶۱۰۰ گرمسیب زمینی شیرین
۰.۱۱.۹۲۰۸۷۱۰۰ گرمسیب زمینی آب پز
۰.۱۴.۴۳۰۱۳۲۱۰۰ گرمسیب زمینی ماکروویوی
۷۲.۳۲۲۰.۰۶۱۴۹۱۰۰ گرم سیب زمینی کبابی
۱۵۳.۴۴۱۳۱۲۱۰۰ گرمسیب زمینی سرخ کرده
۲۱۷.۱۶۸۴۸۷۱۰۰ گرم سیب زمینی(چیپس) خانگی کم روغن
۳۶.۴۶.۵۶۵۰.۸۱۵۴۲۱۰۰ گرم چیپس سیب زمینی ساده نمکی
۳۴.۶۷۵۲.۹۵۳۶۱۰۰ گرم چیپس سیب زمینی ساده بدون نمک
۰.۲۱.۹۷.۵۳۳۱۰۰ گرمبامیه(سبز)
۰.۳۱.۷۶.۶۳۰۱۰۰ گرمبامیه سبز منجمد خام
۰.۱۲.۲۴.۳۲۲۱۰۰ گرمبرگ چغندر
۰.۲۱.۶۹.۶۴۳۱۰۰ گرمچغندر
۰.۱۲.۲۳.۹۲۰۱۰۰ گرممارچوبه خام
۰.۲۳.۲۴.۱۲۴۱۰۰ گرممارچوبه خام منجمد
۰۰۰.۲۱۱ عدد متوسطتربچه
۰.۱۰.۷۳.۴۱۶۱۰۰ گرم تربچه
۰.۱۱.۱۲.۶۱۴۱۰۰ گرمترب سفید
۰.۵۱.۸۳.۸۲۲۱ لیوان (۶۰ گرم)جعفری خرد شده
۰.۸۳۶.۳۳۶۱۰۰ گرمجعفری تازه
۰۰.۱۰.۳۱.۵۱ قاشق غذا خوری (نیم گرم)جعفری خشکشده
۰۰.۱۰.۱۱۱ چهارم لیوان ۴ گرمگشنیز
۰.۵۲.۱۳.۷۲۳۱۰۰ گرمگشنیز
۰.۹۰.۶۲.۸۱۵۱ قاشق غذا خوری ۵ گرمتخم گشنیز
۰.۱۰.۴۰.۹۵۱ قاشق غذاخوری (۱.۸ گرم) گشنیز خشک شده
۰.۳۱.۳۲.۸۱۶۱ لیوان ۵۰ گرمشاهی
۰۰.۸۱.۴۱۲۲۸ گرمنعنا برگ تازه
۰۰.۱۰.۳۱.۴۱ قاشق غذاخوری (نیم گرم)نعنا خشک شده
۱.۲۳.۲۱۹۸۶۱۰۰ گرمبلال خام
۴.۷۹.۴۷۴۳۶۵۱۰۰ گرمدانه ذرت
۳.۹۶.۹۷۷۳۶۱۱۰۰ گرمآرد ذرت
۰.۱۱.۱۷.۸۳۴۱ عدد متوسط (۱۲۲ گرم)شلغم
۰.۱۰.۹۶.۴۲۸۱۰۰ گرم شلغم
۰.۳۰۴.۱۳۳۱۰۰ گرمشنبلیله
۱.۱۳.۵۷۴۳۱۰۰ گرم شوید(شبد)
۰.۱۰.۶۱.۷۷.۸۱ قاشق غذا خوری (۳ گرم)شوید خشک
۰.۲۰.۶۵.۸۲۵۱ عدد متوسط (۶۱ گرم)هویج
۰.۲۰.۹۹.۶۴۱۱۰۰ گرمهویج
۰.۲۰.۴۴.۳۱۹۱ لیوان (۲۴ گرم)زنجبیل خرد شده
۰.۸۱.۸۱۸۸۰۱۰۰ گرمزنجیل
۰.۲۰.۵۳.۷۱۷۱ قاشق غذاخوری (۵ گرم)پودر زنجبیل
۰۰.۲۱۴۱ حبه سیر خام
۰.۵۶.۴۳۳۱۴۹۱۰۰ گرم سیر
۰۰.۵۲.۳۱۰۱ قاشق مرباخوری (۳ گرم)پودر سیر
۰۰۲۱۰۱ لیوان (۲۵ گرم)پیازچه خرد شده
؟؟؟۳ ۱ عدد پیازچه
۰.۲۱۵.۵۲۴۱ عدد متوسط (۱۱۹ گرم)فلفل سبز شیرین
۰.۲۰.۹۴.۶۲۰۱۰۰ گرمفلفل سبز شیرین
۰.۲۲۹.۵۴۰۱۰۰ گرمفلفل سبز چیلی
۰.۴۱.۲۷.۲۳۱۱ عدد متوسط (۱۱۹ گرم)فلفل قرمز شیرین
۰.۳۱۶۲۶۱۰۰ گرمفلفل قرمر شیرین
۰.۴۱.۹۸.۸۴۰۱۰۰ گرمفلفل قرمز چیلی
۰.۱۰.۳۱.۹۷.۳۱ قاشق غذا خوری (۳ گرم)پودر فلفل سیاه
۰.۶۰.۳۱.۸۹.۶۱ قاشق غذا خووری (۳ گرم)پودر فلفل قرمز
۰.۳۱.۲۴.۳۲۰۱ عدد متوسط (۲۰۱ گرم)خیار
۰.۲۱.۳۲.۳۱۳۱۰۰ گرمکاهو
۰۰.۲۰.۴۲.۲ ۱ برگ (۱۷ گرم)کاهو(درشت)
۰.۲۱.۱۴.۸۲۲۱ عدد متوسط (۱۲۳ گرم)گوجه فرنگی
۰.۲۰.۹۳.۹۱۸۱۰۰ گرمگوجه فرنگی
۰.۴۱۳۷۵۳۰۲۱۰۰ گرمپودر گوجه فرنگی
۰.۳۱.۲۵.۳۲۴۱۰۰ گرمرب گوجه فرنگی
۰.۴۱.۵۶.۵۲۹نصف لیوانسس گوجه فرنگی
۰.۷۲.۱۸.۶۴۱۱ لیوانآب گوجه فرنگی
۰.۲۰.۸۳.۶۱۹۱ لیوان (۱۲۰ گرم)کرفس خرد شده
۰.۲۰.۷۳۱۴۱۰۰ گرم کرفس
۰.۱۰.۹۱.۱۷۱ لیوان (۳۰ گرم)اسفناج خام
۰.۴۲.۹۳.۶۲۳۱۰۰ گرماسفناج خام ۱۰۰ گرم
۰.۶۳.۶۴.۲۲۹۱۰۰ گرماسفناج منجد
۰.۲۲.۲۲.۳۱۵۱ لیوان (۷۰ گرم)قارچ خرد شده
۰.۳۳.۱۳.۳۲۲۱۰۰ گرم قارچ
۰.۴۲.۴۶.۶۳۱۱ عدد متوسط (۱۹۶ گرم)کدو خام (تابستانی)
۰.۲۱.۲۳.۴۱۶۱۰۰ گرمکدو خام
۰.۱۱۸.۶۳۴۱۰۰ گرمکدو خام (زمستانی)
۰.۱۱۶.۵۲۶۱۰۰ گرم کدو خورشتی (کدو تنیل)
۰.۱۱.۲۷.۵۳۰۱ لیوان (۱۱۶ گرم)کدو تنبل خرد شده
۰.۲۱۵.۹۲۵۱۰۰ گرمبادمجان خام
۰.۹۴.۶۲۶۱۱۰۴۵۰ گرمبادمجان پوست کنده
۰.۲۰.۶۵.۸۲۵۱ عدد متوسط (۶۱ گرم)هویج خام
۰.۲۰.۹۹.۶۴۱۱۰۰ گرمهویج خام
۰.۵۰.۸۷.۹۳۶۱۰۰ گرمهویج منجمد خام
۰.۴۲.۲۲۲۹۴۱ لیوانآب هویج
؟؟؟۵۰۱۰۰ گرمگوجه درختی رسیده
۰.۲۰.۸۸۳.۸۹۱۸۱۰۰ گرم گوجه فرنگی خام
۰.۱۱۰.۹۵۴.۰۱۱۸۱۰۰ گرمگوجه فرنگی پخته
۰.۰۵۰۱۱.۲۴۷۱۰۰ گرمگوجه سبز
۰.۷۲.۶۵.۵۳۲۱۰۰ گرمشاهی
۰.۱۷۱.۶۱۹.۵۶۴۳۱۰۰ گرمچغندر خام
۰.۱۸۱.۶۸۹.۹۶۴۴۱۰۰ گرمچغندر آب پز
۰.۲۱.۸۳.۷۴۱۹۱۰۰ گرمبرگ چغندر
۲.۱۵.۶۱۷۹۳۱۰۰ گرم برگ مو
۱.۷۹۱.۰۲۴.۸۷۳۶۱۰۰ گرمسالاد فصل
۷.۱۸۰.۷۵۴.۳۲۸۱۱۰۰ گرمسالاد شیرازی
۱۵.۵۳۰.۹۴۵.۸۸۱۶۲۱۰۰ گرمسالاد سبزیجات فصل
۹.۵۷۵.۴۶۱۴.۱۷۱۶۲۱۰۰ گرم سالاد الویه
۵.۱۴۳.۴۴۹.۶۸۹۶۱۰۰ گرمسالاد اندونزی
۱۳.۳۶۱۴.۲۲۳۳.۲۸۳۰۳۱۰۰ گرمسالاد باقلا
۹.۴۱.۹۶۱۶.۱۸۱۵۷۱۰۰ گرم سالاد سیب زمینی با تخم مرغ
۱.۲۳۲.۵۶۱۰.۵۶۵۶۱۰۰ گرمسالاد کلم و هویج
۲.۶۱۱.۲۹۱۲.۴۱۷۸۱۰۰ گرمسالاد کلم خانگی
۵.۹۱۸.۹۴۳۳.۲۴۲۲۱۱۰۰ گرم سالاد ماکارونی
۷.۴۳۹.۳۸۷.۳۳۱۳۳۱۰۰ گرمسالاد مرغ
دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: لیست کالری سبزی ، کالری سبزی ها ، لیست کالری سالاد ، کالری سالاد ، لیست کالری سبزیجات ، کالری سبزیجات ، کالری کاهو ، کالری کاهو ، کالری خیار ، لیست کالری صیفی ؛ کالری صیفی جات ، کالری گوجه ، کالری فلفل دلمه ، کالری بادنجان ، کالری آب سبزی ، کالری سبزی پخته ، کالری آب کرفس ، کالری سبزی خوردن ، کالری سبزی پلو ، کالری سبزی سرخ شده ، کالری سبزی خورشتی ، کالری کدو ، کالری ذرت ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا

دیدگاهتان را بنویسید