مشترک گرامی ، شما هیچ اشتراک فعالی ندارید، لطفا برای دسترسی به بخشهای مختلف برنامه الودایت یکی از اشتراک های زیر را تهیه بفرمایید.

نکته بسیار مهم!

در پایان خرید جهت فعال باقی ماندن اشتراک خریداری شده به صفحه بررسی مدرک تحصیلی منتقل می‌شوید. اشتراک افرادی که دانشجو یا فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه، سیاست های غذا و تغذیه، تغذیه ورزشی و تغذیه در بحران نیستند، به هیچ عنوان فعال باقی نمانده و مبلغ پرداخت شده با کسر جریمه جهت جلوگیری از ثبت نام مجدد عودت داده می‌شود. قوانین، شرایط و ضوابط را مطالعه کنید.

alodiet-new-logo-100-shadow

پایه 3 ماهه

200هزار تومان

 • محاسبات انواع وزن ها
 • محاسبات تن سنجی
 • محاسبات ترکیب بدن
 • محاسبات دقیق اجزای TEE
 • به روزرسانی و ارتقا
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • چاپ و استخراج PDF
 • سربرگ اختصاصی شما
alodiet-new-logo-100-shadow

پایه 1 ساله

600هزار تومان

 • محاسبات انواع وزن ها
 • محاسبات تن سنجی
 • محاسبات ترکیب بدن
 • محاسبات دقیق اجزای TEE
 • به روزرسانی و ارتقا
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • چاپ و استخراج PDF
 • سربرگ اختصاصی شما
alodiet-new-logo-100-shadow

طلایی دائمی

6میلیون تومان

 • محاسبات انواع وزن ها (وزن های ایده آل، تفسیر دقیق نمودارهای رشد و..)
 • محاسبات تن سنجی علمی و کلینیکی (WHR،BMI، ABSI، تیپ بدن، جثه و..)
 • محاسبات اجزای ترکیب بدن ( با روش‌های مختلف، درصد چربی، آب و..)
 • محاسبات دقیق اجزای TEE (TEE، TEF، AT، BMR و کالری رژیم)
 • امکان به روزرسانی و ارتقا (دائمی بر اساس نظرات علمی و پشتیبانی)
 • محاسبات درشت مغذی‌ها (کالری، درصد، گرم درشت مغذی ها)
 • محاسبات واحدهای رژیم(همه گروه‌های غذایی، متناسب با بیماری)
 • ارائه رژیم واحدی (کاملا علمی، به صورت اتوماتیک)
 • ارائه لیست جانشینی کامل (همه گروه های غذایی، با توجه به بیماری)
 • ارائه رژیم علمی (تنوع بسیار بالا، علمی با توجه به شرایط بیماری)
 • ارائه رژیم همسفرگی (با سرعت بالا، تنها با تغییر مشخصات بیمار)
 • لیست مواد آزاد (کامل و دقیق با توجه به شرایط بیماری)
 • لیست جابه جایی کوچک (کاربردی، جهت انعطاف در اجرای رژیم منویی)
 • توصیه های رفتاری و تغذیه ای (کامل و دقیق با توجه به بیماری)
 • توصیه ها طب سنتی (موارد ثابت شده علمی، با توجه به بیماری)
 • امکان چاپ و استخراج PDF
 • درج سربرگ اختصاصی مطب شما