دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری لبنیات ، کالری لبنیات ، لیست کالری لبنیات محلی ، کالری شیر ، کالری شیر محلی ، کالری شیر پر چرب ، کالری شیر کم چرب ، کالری ماست ، کالری ماست محلی ، کالری ماست لبنیاتی ، لیست کالری بستنی ، کالری بستنی قیفی ، کالری بستنی سنتی ، کالری پنیر ، کالری پنیر لیقوان ، کالری ماست کم چرب ، کالری ماست سون، کالری کشک ، کالری شیر پاکتی ، کالری شیر بز ، کالری پنیر لاکتیکی ، کالری بستنی شکلاتی ، کالری بستنی عروسکی ، کالری بستنی کیم ، کالری شیر گاومیش ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
لبنیات
۲۵۷۳۱۳۷۷۱ لیوانبستنی شکلاتی
۱۱۳.۵۲۳.۶۲۰۱۱۰۰ گرمبستنی وانیلی ساده، اناع بستنی پاستوریزه با ۶در۱۰۰ چربی قیفی، لیتری، لیوانی، نانی، رولت بستنی)
۱۲.۵۴۲۰.۶۲۰۷۱۰۰ گرمانواع بستنی پاستوریزه با ۱۳-۱۰ در۱۰۰ چربی (چوبی، شکلاتی، لیتری)
۱۶.۲۳.۵۲۲.۶۲۴۲۱۰۰ گرمبستنی چوبی (سالار، عروسکی)
۱۰۲۱ لیوانبستنی سنتی
۸۱۱ اسکوپبستنی اسکوپ
۹۳۱ اسکوپبستنی اسکوپ وانیلی
۷۸۱ عددبستنی چوبی یخی
۱۶۳۱ عددگز بستنی
۱۳۹۱ لیوانبستنی قیفی
۴.۳۳.۸۲۲.۷۱۳۹۱۰۰ گرمبستنی سنتی، نانی و میوه ای
؟؟؟۳۰۰۱ لیوانبستنی ساده
؟؟؟۱۶۰۱ عددبستنی چوبی متوسط
؟؟؟۱۶۰۱ عددبستنی قهوه
۲۰۹.۸۶۲.۲۴۳۲۱۰۰ گرمبستنی زمستانی
۲۸۳۸۴۴۳۱۱ لیوانپنیر پارمسان
۳۲۲۱۶۳۹۶۱ لیوانپنیر تبریز
۴۴۳۳۲۵۳۲۱ لیوانپنیرچدار
۸۰۱۷۶.۲۸۱۰۱ لیوانپنیر خامه‌ای
۵۴۴۹۴.۵۷۰۵۱ لیوانپنیر گودا
۲۵۲۵۲.۵۳۳۶۱ لیوانپنیر موزارلا
۷۵۲۸۰۱ واحد (۳۰ گرم)پنیر بلغاری
؟؟؟۲۵۰۱۰۰ گرم پنیر پاستوریزه
۱.۰۲۱۲.۳۹۲.۷۲۷۲۱۰۰ گرمپنیر محلی کم چرب
۳۶۲.۸۲.۸۳۴۰۱۰۰ گرمخامه سفت
۳۱۲.۲۳۲۹۲۱۰۰ گرمخامه شل
۴۴.۴۲.۵۳.۳۴۱۴۱ لیوانخامه
۱۹.۷۳۲.۰۷۲.۸۸۱۹۳۱۰۰ گرمخامه ترش
؟؟؟۶۰۱ قاشق غذاخوریخامه عسل
۱۱۶۸۱۴۶۱ لیوانشیر پرچرب
۰.۴۸.۴۱۲۸۶۱ لیوانشیر بدون چربی
۲.۴۸.۲۱۲۱۰۲۱ لیوانشیر کم چرب ۱%
۴.۸۸.۱۱۲۱۲۲ ۱ لیوانشیر کم چرب ۲%
؟؟؟۱۳۵۱ لیوانشیر کاکائو شرکتی
۲۷۲۶۳۸۴۹۶۱۰۰ گرمشیرخشک
؟؟؟۲۵۰۱۰۰ گرمشیرغلیظ نستله
؟؟؟۵۵۱۰۰ گرم شیرگاوکم چربی
؟۹.۶۸؟۱۱۷۱۰۰ گرم شیر گاومیش
۴.۱۴۳.۵۶۴.۴۵۶۹۱۰۰ گرمشیر بز
۷۵.۹۸۵.۳۶۱۰۸۱۰۰ گرمشیر گوسفند
۱۸۴۱.۹۰.۱۱۶۲۸۱ لیوان (۲۴۴ گرم)کره
۸۸.۵۱۱.۴۱۴۹۱ لیوانماست پرچرب
۰.۴۱۴۱۹۱۳۷۱ لیوانماست بدون چربی
۳.۸۱۳۱۷۱۵۴ ۱ لیوان ماست کم چرب
؟؟؟۱۵۴۱۰۰ گرم ماست کیسه ای
۰.۴۱۰۳.۶۵۹۱۰۰ گرمماست یونانی بدون چربی
۱.۹۱۰۳.۹۷۳ ۱۰۰ گرمماست یونانی کم چربی
۵۹۴۹۷۱۰۰ گرمماست یونانی پرچرب
۰.۵۱۲۷۳۳۳۹۱۰۰ گرمکشک خشک
۰.۱۰.۸۵.۱۲۴ ۱۰۰ گرمکشک مایع
دریافت رژیم فوری افزایش یا کاهش وزن کودکان
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: لیست کالری لبنیات ، کالری لبنیات ، لیست کالری لبنیات محلی ، کالری شیر ، کالری شیر محلی ، کالری شیر پر چرب ، کالری شیر کم چرب ، کالری ماست ، کالری ماست محلی ، کالری ماست لبنیاتی ، لیست کالری بستنی ، کالری بستنی قیفی ، کالری بستنی سنتی ، کالری پنیر ، کالری پنیر لیقوان ، کالری ماست کم چرب ، کالری ماست سون، کالری کشک ، کالری شیر پاکتی ، کالری شیر بز ، کالری پنیر لاکتیکی ، کالری بستنی شکلاتی ، کالری بستنی عروسکی ، کالری بستنی کیم ، کالری شیر گاومیش دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

دیدگاهتان را بنویسید