دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: کالری غذاهای ایرانی ، لیست کالری غذای ایرانی ، جدول کالری غذای سنتی ، کالری غذای سنتی ، کالری غذای خانگی ، کالری کوکو ، کالری کتلت ، کالری خوراک ، کالری خورشت ، کالری کباب ، کالری انواع پلو ، کالری فست فود ، کالری پیتزا ، کالری ساندویچ ، کالری کله پاچه ، کالری املت ، کالری نیمرو ، کالری لازانیا ، کالری قرمه سبزی ، کالری قیمه ، کالری ماکارونی ، کالری استامبولی ، کالری عدس پلو ، کالری سیرابی ، کالری پلو ، کالری ته چین ، کالری لوبیا پلو ، کالری جگر ، کالری باقلاقاتق ، کالری کله جوش ، کالری حلیم ، کالری آش ، کالری سوپ ، کالری شله زرد ، کالری کوبیده ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ،

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

 

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
غذاهای ایرانی
۲۹۳۹۱۶۷۱۰۸۹۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)آلبالو پلو با سینه مرغ آب پز
۳۴۲۲۱۳۲۹۲۶۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)استانبولی پلو با گوشت
۳۴۳۰۱۲۵۹۳۸۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)باقلا پلو با مغز ران
۳۴۴۹۱۲۵۱۰۱۵۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)ته چین مرغ
۲۹۴۰۱۴۱۱۰۳۶۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)زرشک پلو با ران مرغ
۴۵۳۵۱۳۳۹۴۶۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)سبزی پلو با ماهی
۴۱۴۴۲۴۳۱۵۰۵۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)شیرین پلو
۳۸۳۳۱۷۰۱۱۵۱۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)عدس پلو با گوشت چرخ کرده
۳۸۲۷۱۳۶۹۹۶۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)قیمه پلو با گوشت چرخ کرده
۵۴۲۱۱۱۹۹۶۵۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)کلم پلو با گوشت چرخ کرده
۵۰۲۲۱۲۵۱۰۴۱۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
۴۲۴۵۲۶۷۱۶۰۴۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)مرصع پلو یا سینه مرغ
۳۵۳۱۱۲۷۹۵۳۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)نخود پلو با مغز ران
۳۵۴۰۱۴۰۱۰۳۷۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج)هویج پلو با سینه مرغ
خورشت های ایرانی
۳۴۱۸۷۴۰۴۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت آلو اسفناج با گوشت
۴۱۱۷۱۱۴۸۰۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت بادنجان با گوشت
۲۶۱۶۴۳۳۴۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت بامیه با گوشت
۱۶۱۶۱۲۱۶۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت ریواس با گوشت
۵۲۲۹۲۷۶۸۷۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت فسنجان با چرخ کرده
۵۲۲۹۲۷۶۷۳۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت فسنجان با سینه مرغ
۲۹۲۰۳۷۴۷۹۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت قرمه سبزی با گوشت
۴۰۲۳۲۹۵۷۹۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت قیمه با گوشت
۳۵۱۹۹۴۲۸۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت کدو با گوشت
۲۵۱۶۳۳۰۱۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت کرفس با گوشت
۲۴۱۷۸۳۲۶۱ پرس یه نفره بدون پلوخورشت کنگر با گوشت
سوپ و آش
۱۸۲۶۷۷۴۵۰۱ کاسه آبگوشت خوریآش آلو
۱۰۱۶۹۳۳۸۸۱ کاسه آبگوشت خوریآش جو
۱.۵۵۲۴۱۳۰۱۰۰ گرمآش جو
۱۱۲۲۱۲۰۵۳۶۱ کاسه آبگوشت خوریآش رشته
۴.۳۶۱۸.۸۳۶.۰۳۲۵۰۱۰۰ گرمآش رشته
۱۷۲۴۶۰۳۶۰۱ کاسه آبگوشت خوریآش شله قلم کار
۱.۴۲.۶۹.۴۲۶۰۱۰۰ گرمآش شله قلمکار
۲۰۳۲۸۰۵۰۹۱ کاسه آبگوشت خوریآش ماست
۸.۸۱۰.۲۳۲.۳۲۵۸۱۰۰ گرمآش ماست
۶۱۳.۲۲۰.۸۱۹۳۱۰۰ گرمآش برنج
۵.۲۵.۳۱۶.۴۱۳۲۱۰۰ گرمآش عدس
۳.۰۳۴.۶۳۱۸.۰۴۱۱۸۱۰۰ گرمآش دوغ
۲۸۳۵۱۹۲۱ کاسه آبگوشت خوریسوپ جو
۵.۵۹۲.۵۶۱۲.۳۹۱۰۷۱۰۰ گرمسوپ جو
۲۹۲۴۱۴۹۱ کاسه آبگوشت خوریسوپ رشته فرنگی
۰.۳۰.۸۷۳۰۱۰۰ گرمسوپ گوجه فرنگی
۰.۱۶۰.۴۵۳.۳۶۱۵۱۰۰ گرمسوپ سبزیجات
۷.۵۲۴.۲۸۱۴.۵۲۱۳۷۱۰۰ گرمسوپ جو با شیر
۲۴.۱۸۵۲.۱۴۴۶۱۰۰ گرم پودرسوپ خامه ای سبزیجات
۳.۴۵۶.۵۱۱.۷۳۹۶۱۰۰ گرمسوپ مرغ
۳.۴۵.۲۸۱۳.۸۴۱۰۵۱۰۰ گرمسوپ شیر با مرغ
۳.۵۳۲.۲۸۵.۰۳۵۹۱۰۰ گرمسوپ قارچ
۱.۲۲۳.۳۹۱۳.۸۴۷۸۱۰۰ گرمسوپ ورمیشل
خوراک ها
۱۱۱۸۲۹۲۸۵۱ پرس یه نفره بدون پلوتاس کباب با گوشت
۳۹۲۳۲۴۵۳۶۱ پرس یه نفره بدون پلوحلیم بادنجان با گوشت
۲۹۱۸۱۴۳۸۶۱ پرس یه نفره بدون پلوخوراک لوبیا سبز با گوشت
۴۴۱۱۱۷۵۰۴۱ پرس یه نفره بدون پلوکشک بادنجان
۵.۳۹۴.۴۹۱۱.۰۷۱۰۸۱۰۰ گرمعدسی با کمی روغن
۲.۹۵۷.۰۹۲۱.۳۸۱۳۶۱۰۰ گرمخوراک لوبیا
۱۳.۴۷۴.۶۳۱۲.۳۵۱۸۴ ۱۰۰ گرم حلیم بدون روغن
۴.۷۳۲۱.۸۱۱۰.۲۶۱۷۰۱۰۰گرم حلیم بادمجان
آبگوشت ها
۳۴۲۲۵۷۶۱۱۱ کاسه آبگوشت خوریآبگوشت بزباش
۱۰۲۳۳۱۳۰۵۱ کاسه آبگوشت خوریآبگوشت ساده
کباب ها، کتلت، کوفته و کوکو
۵۵۳۰۲۷۱۱ سیخ ۲۲۰ گرمیجوجه کباب سینه بدون پوست
۱۴۴۵۰۳۱۴۱ سیخ ۲۲۰ گرمیجوجه کباب ران بدون پوست
۳۰۴۴۰۴۵۸۱ سیخ ۲۲۰ گرمیجوجه کباب بال با پوست
۲۷۳۳۰۳۷۶۱ سیخ ۱۵۰ گرمیکباب برگ گوسفندی
۱۳۳۲۰۲۵۵۱ سیخ ۱۵۰ گرمیکباب برگ گوساله با چربی
۸۳۳۰۲۱۴۱ سیخ ۱۵۰ گرمیکباب برگ گوساله بدون چربی
۴۲۵۱۰۵۹۷۱ سیخ ۲۵۰ گرمیکباب شیشیلیگ راسته با چربی
۶۱۴۵۰۷۳۳۱ سیخ ۲۵۰ گرمیکباب شیشیلیگ اطراف دنده با چربی
۱۵۴۰۰۲۹۲۱ سیخ ۱۵۰ گرمیکباب فیله گوساله
۳۹۱۵۱۴۰۸۱۰۰ گرمکباب تابه ای گوشت گوسفندی با روغن کم
۳۸۱۶۱۴۰۲۱۰۱ گرم کباب تابه ای گوشت گوساله با روغن کم
۱۳۱۳۰۲۱۱۱ سیخ ۱۰۰ گرمیکباب کوبیده
۱۳۰۲۴۱ سیخ سی گرمیدل کبابی
۴۳۲۸۴۰۶۱۱۷۰ گرم گوشتکتلت آرد نخودچی با چرخ کرده
۳۹۱۵۱۰۴۵۳۷۰ گرم گوشتکتلت گوشت
۱۳۲۶۴۶۴۰۶۱ عدد کوفته بزرگکوفته برنجی
۱۴۳۰۵۵۴۶۷۲ عدد کوفته بزرگکوفته تبریزی
۳۳۸۳۳۴۳۱ تکه بزرگ ۱۵ در ۱۵کوکو سبزی
۳۱۹۹۳۴۲۱ تکه بزرگ ۱۰ در ۱۰کوکوسیب زمینی
سایر غذاها
۱۴۰۳۲۳۰ گرمدل تفت داده شده
۲۷۰۵۱۴ عدددل مرغ پخته
۳۷۰۵۷۸ قطعه ۰.۵ در ۲در ۱جگر گوسفند تفت داده شده
۴۱۱۱۸۵۶ قطعه ۰.۵ در ۲در ۱جگر گوساله تفت داده شده
۲۶۰۴۳۴ عدد ۳۰ گرمیجگر مرغ پخته با آب کم
۲۷۱۷۳۳۴۴۶۱ کاسه سالاد خوریسالاد الویه
۴۱۲۸۴۶۶۵۴۳ ورق و ۹۰ گرم گوشتلازانیا
۳۹۲۳۵۱۶۴۶۲ کفگیرماکارونی
۳.۳۶۵.۹۶۳۶.۸۲۱۹۹۱۰۰ گرمفرنی
۲.۰۲۴.۰۶۱۴.۶۵۹۴۱۰۰ گرمشیر برنج
۴.۲۲۱.۸۶۱۶.۸۱۱۱۳۱۰۰ گرمپوره سیب زمینی با شیر و کره
۲.۸۲۱.۶۵۱۴.۶۵۸۹۱۰۰ گرمپوره سیب زمینی
۹.۸۳۱۰.۵۸۲۶.۹۷۲۴۱ ۱۰۰ گرم پیتزا مخلوط
۷.۴۴۹.۸۲۸.۳۶۲۲۰۱۰۰ گرم پیتزا گوشت
۹.۴۹۱۷.۰۱۱۹.۳۳۲۳۲۱۰۰ گرمپیتزا مرغ
۵.۵۵۵.۵۳۱.۸۳۲۰۱۱۰۰ گرم پیتزا قارچ و مرغ
۴.۳۱۷.۸۸.۵۱۴۰۱۰۰ گرم همبرگر منجمد
۱۱.۲۴۱۴.۷۴۳۳.۷۱۲۹۵۱۰۰ گرم ساندویچ همبرگر معمولی
۲.۵۹۸.۹۲۲۱.۴۹۱۴۳۱۰۰ گرم ساندویچ همبرگر گوشت و قارچ
۱۱.۹۷۸.۵۲۲۵.۵۷۲۳۸۱۰۰ گرمفلافل
۱۱.۸۴۳.۵۳۴۶.۶۲۳۰۴۱۰۰ گرمحلوا
۲۱.۰۴۱۰.۰۳۵۶.۶۹۴۳۷۱۰۰ گرمحلوا ارده
؟؟؟۵۲۰۱۰۰ گرمحلوا شکری
۳.۵۱۶۷۵۳۰۰۱۰۰ گرمسمنو
۳.۸۸۵.۵۶۱۹.۳۱۳۴۱۰۰ گرمدلمه برگ مو
۱۲۱۱۰.۶۱۵۴۱۰۰ گرماملت
۳۳.۵۷.۶۷۰۱۰۰ گرمآب دوغ خیار
۱۲۷ ۱ عددسوسیس آلمانی
۱۵۶۱ عدد سوسیس سرخ شده
۲۵۱ عدد سوسیس کوکتل
۵۸۱ عدد فلافل
۱۲۰۱۰۰ گرم سیرابی
۱۹۰۱ عدد کوفته
۷۰۱ قاشق غذاخوریسس هزار جزیره
۲۴۱ قاشق مرباخوریسس هزار جزیره
۳۵۰۱ عددهمبرگر
۵۰۱ عدد دلمه
۲۰۱ قاشق غذاخوریخورشت قرمه سبزی
۳۰۱ قاشق غذاخوریخورشت قیمه
۴۵۱ قاشق غذاخوریخورشت فسنجان
۲۰۱ قاشق غذاخوریخورشت بامیه
۲۰۱ قاشق غذاخوریخورشت کرفس
۲۰۱ قاشق غذاخوریخورشت اسفناج
۲۵۰۱ لیوان شله زرد
۲۱۱ قاشق غذاخوریبرنج سفید
۴۰۱ قاشق غذاخوریاستانبولی پلو
۳۵۱ قاشق غذاخوریآلبالو پلو
۳۰۱ قاشق غذاخوریعدس پلو
۵۰۱ قاشق غذاخوریباقلا پلو
۴۰۱ قاشق غذاخوریته چین
۴۰۱ قاشق غذاخوریسبزی پلو
۴۰۱ قاشق غذاخوریکلم پلو
۴۰۱ قاشق غذاخوریشیرین پلو
۳۰۰۱ بشقابتاس کباب
۶۵۱ سیخ جگر
۱۵۰۱ ملاقهآب گوشت
۲۰۰۱ لیوانخوراک لوبیا
۸۰۰۱ کاسه آبگوشت خوریخوراک لوبیا
۲۳۰۱ لیوانخوراک عدسی
۹۲۰۱ کاسه آبگوشت خوریخوراک عدسی
۱۸۰۱ لیوانسمنو
۷۲۰۱ کاسه آبگوشت خوریسمنو
۷۳۱ لیوان سوپ جو
۲۹۲۱ کاسه آبگوشت خوریسوپ جو
۶۷۱ لیوانسوپ سبزیجات
۲۶۸۱ کاسه آبگوشت خوریسوپ سبزیجات
۹۷۱ لیوانسوپ قارچ
۳۹۶۱ کاسه آبگوشت خوریسوپ قارچ
۶۰۱ لیوان سوپ رشته
۲۴۰۱ کاسه آبگوشت خوریسوپ رشته
۱۵۰۱ لیوانآش جو
۶۰۰۱ کاسه آبگوشت خوریآش جو
۲۱۷۱ لیوانآش دوغ
۸۶۸۱ کاسه آبگوشت خوریآش دوغ
۲۶۰۱ لیوانآش رشته
۱۰۴۰۱ کاسه آبگوشت خوریآش رشته
۲۵۰۱ لیوانکلاجوش
۱۰۵۰۱ کاسه آبگوشت خوریکلاجوش
۱۸۰۱ لیوانحلیم بدون روغن
۷۲۰۱ کاسه آبگوشت خوریحلیم بدون روغن
۲۷۰یک سوم لازانیا
۴۰۵یک دوملازانیا
۲۷۰نصف بسته ۲۰۰ گرمینودل
۷۰۱ قاشق غذاخوریپاستا
۲۵۱ قاشق غذاخوریپوره سیب زمینی
۶۰۱ قاشق غذاخوریباقالاقاتوق
۲۰۰۱ عدددلمه بادمجان
۵۰۱ عدد ۵ در ۵ سانتیکوکو
۶۶۱ قاشق غذاخوریحلوا
۳۰۱ قاشق غذاخوریکشمش
۲۲۱ قاشق غذاخورینخودچی
۳۱۳نصف بسته ۲۰۰ گرمیسالاد ماکارونی
۱۵۵یک چهارم بسته ۲۰۰ گرمیسالاد ماکارونی
۲۱۰یک سوم بسته ۲۰۰ گرمیسالاد ماکارونی
۲۳۰ا لیوانخلال سیب زمینی
۷۸۱ عددتخم مرغ آب پز
۱۶۵۱ عددسینه مرغ بدون پوست
۱۳۵۱ لیواننخود فرنگی
۱۸۱ عددمیگو سرخ شده
۶۰۱ عددناگت
۳۰۱ قاشق غذاخوریمیرزا قاسمی
۱۷۰۱ برشپیتزا سبزیجات
۲۶۵۱ برشپیتزا پپرونی
۲۵۰۱ برشپیتزا ژامبون
۲۴۰۱ برشپیتزا گوشت و قارچ
۱۸۵۱ برشمارگاریتا
۲۴۰۱ برشپیتزا مخلوط
۹۶۳.۵ قاشق غذاخوریکشک بادمجان
۳۰۰۱ لیوانقلیه ماهی
۱۸۰۱ لیوانیتیمچه
۲۰۰۱ سیخ (۵ عدد)جوجه کباب
۲۶۸۱ سیخکوبیده
۱۷۲نصف بسته ۲۰۰ گرمیالویه مرغ
۱۰۳یک سوم بسته ۲۰۰ گرمیالویه مرغ
۸۵یک چهارم بسته ۲۰۰ گرمیالویه مرغ

 

دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: کالری غذاهای ایرانی ، لیست کالری غذای ایرانی ، جدول کالری غذای سنتی ، کالری غذای سنتی ، کالری غذای خانگی ، کالری کوکو ، کالری کتلت ، کالری خوراک ، کالری خورشت ، کالری کباب ، کالری انواع پلو ، کالری فست فود ، کالری پیتزا ، کالری ساندویچ ، کالری کله پاچه ، کالری املت ، کالری نیمرو ، کالری لازانیا ، کالری قرمه سبزی ، کالری قیمه ، کالری ماکارونی ، کالری استامبولی ، کالری عدس پلو ، کالری سیرابی ، کالری پلو ، کالری ته چین ، کالری لوبیا پلو ، کالری جگر ، کالری باقلاقاتق ، کالری کله جوش ، کالری حلیم ، کالری آش ، کالری سوپ ، کالری شله زرد ، کالری کوبیده ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ،

 

دیدگاهتان را بنویسید