دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

 

کلمات کلیدی: لیست کالری روغن ها، کالری روغن، جدول کالری روغن ها، لیست کالری روغن، روغن، روغن و کره ، کالری سس، کالری چاشنی ، کالری ترشی ، کالری کره، قیمت روغن، کالری خیار شور ، کالری روغن زیتون ، کالری مایونز ، کالری سس سویا، کالری سس قرمز، جدول کالری سس ها ، لیست کالری سس ها ، کالری سس قرمز ، کالری لیمو ترش ، کالری سس خردل ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری آب میوه ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری روغن، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری سس ، کالری چاشنی، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
روغن و کره
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن زیتون
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن ذرت
۱۲۰.۱۰۱۰۲۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن نباتی، کره، حیوانی یا کرمانشاهی یا مارگارین
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن دانه کتان
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن گلرنگ
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن کنجد
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذا خوری (۱۴ گرم)روغن فندق
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذا خوری (۱۴ گرم)روغن خشخاش
۸۳.۵۳.۹۹۴۱ قاشق غذاخوری (۱۶ گرم)کره بادام زمینی
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذا خوری (۱۴ گرم)کره بادام
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذا خوری (۱۴ گرم)کره گردو یا روغن گردو
۱۴۱.۹۴.۸۹۷۱ قاشق غذاخوری (۱۶ گرم)کره بادام هندی
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم) روغن آفتابگردان
۱۴۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن کلزا یا کانولا
۱۳۰۰۱۲۰۱ قاشق غذاخوری (۱۴ گرم)روغن نارگیل
۰.۴۰۰.۱۳.۹۱ عدد (۲.۷ گرم) زیتون سبز
۱۴.۸۱۰۳.۷۱۶۲۱۰۰ گرمزیتون سبز
۰.۴۰۰.۲۴.۴ ۱ عدد (۳.۷ گرم)زیتون خام سیاه
انواع سس و چاشنی
۵۰.۱۰۲.۵۴۴۹۱۰۰ گرمسس سالاد خانگی با سرکه و روغن
۳۳.۴۰.۹۲۳.۹۳۹۰۱۰۰ گرمسس مایونز معمولی
۱۹۰.۹۲۳.۹۲۶۳۱۰۰ گرمسس مایونز کم کالری
۲.۷۰.۲۱۵.۵۸۴۱۰۰ گرمسس مایونز بدون چربی
۷۹.۳۹۰.۹۳.۱۶۷۱۸۱۰۰ گرم سس مایونز با روغن سویا با نمک
۷۹.۴۱.۱۲.۷۷۱۷۱۰۰ گرمسس مایونز با روغن سویا بدون نمک
۱۹.۲۰.۳۱۶۲۳۱۱۰۰ گرم سس مایونز کم سدیم، بدون کلسترول، رژیمی
۳۵.۰۶۱.۰۹۱۴.۶۴۳۷۰۱۰۰ گرمسس هزار جزیره معمولی
۱۱.۳۲۰.۸۳۲۴.۰۶۱۹۵۱۰۰ گرمسس هزار جزیره کم چرب
۱.۴۵۰.۵۵۲۹.۲۷۱۳۲۱۰۰ گرمسس هزار جزیره بدون چربی
۴۴.۸۱۰.۷۷۱۵.۵۸۴۵۷۱۰۰ گرمسس فرانسوی معمولی با نمک
۴۴.۸۱۰.۷۷۱۵.۵۸۴۵۹۱۰۰ گرمسس فرانسوی معمولی بدون نمک
۱۳.۴۶۰.۵۸۲۹.۲۸۲۳۳۱۰۰ گرمسس فرانسوی کم چرب
۰.۲۷۰.۲۳۲.۱۴۱۳۲۱۰۰ گرمسس فرانسوی بدون چربی
۱۳۰.۴۲۷۲۰۰۱۰۰ گرمسس فرانسوی کم کالری
۷۰.۲۰.۱۳.۴۶۳۱۱۰۰ گرمسس فرانسوی خانگی
۴۰.۸۳۰.۸۷۲۳.۳۳۴۶۴۱۰۰ گرمسس خردل معمولی
۱۰۰.۹۸۲۹.۲۷۲۰۷۱۰۰ گرمسس خردل کم کالری
۰.۴۷۴.۳۲۱۸.۹۱۸۲۱۰۰ گرمرب گوجه فرنگی
۱.۰۴۰.۸۹۴۲.۸۱۱۸۴۱۰۰ گرمسس آلو
۱.۱۵۲.۱۸۸.۶۷۵۴۱۰۰ گرمسس پیتزا
۰.۱۵۰.۲۳۸.۹۱۵۱۱۰۰ گرمسس زغال اخته
۰.۲۱.۵۷۳۶۱۰۰ گرمسس سالسا
۵۷.۸۵۲.۱۷۳.۳۵۴۲۱۰۰ گرمسس سزار معمولی
۱۰.۶۳۳.۸۴۹.۱۷۱۴۷۱۰۰ گرمسس سفید خانگی با غلظت معمولی
۰.۱۱۰.۵۱۵.۵۷۶۰۱۰۰ گرمسس سویا
۰.۱۸۰.۱۸۱۹.۹۱۷۶۱۰۰ گرمسس سیب
۰.۱۸۱.۳۲۶.۶۹۲۹۱۰۰ گرمسس گوجه فرنگی
۰.۳۲.۵۱۹.۷۹۱۰۴۱۰۰ گرمسس گوجه فرنگی تند
۰.۳۱۱.۷۴۲۵.۱۵۹۷۱۰۰ گرمسس کچاپ
۰.۶۰.۹۳.۹۲۱۱۰۰ گرمسس فلفل قرمز تند
۰.۱۰.۷۵۲۰۱۰۰ گرمسس فلفل سبز تند
۱۰۰.۱۰.۱۹۴۱ قاشق غذاخوری (۱۴گرم)چاشنی مایونز
۲.۷۰۲.۲۳۲۱قاشق غذا خوری (۱۴ گرم)مایونز کم چرب
۰.۲۰.۳۲.۳۱۱۱۰۰ گرمخیار شور
؟؟؟۳۴۰۱۰۰ گرم قره قوروت
۰.۶۲.۸۶۳۲۳۹۱۰۰ گرمتمبر هندی بدون دانه
۰.۳۱.۵۱۶۴۷۱۰۰ گرم لیمو ترش
۰.۲۰.۴۶.۹۲۲۱۰۰ گرم لیمو ترش(آب لیمو)
دریافت رژیم فوری کاهش وزن
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: لیست کالری روغن ها، کالری روغن، جدول کالری روغن ها، لیست کالری روغن، روغن، روغن و کره ، کالری سس، کالری چاشنی ،کالری ترشی ، کالری کره، قیمت روغن، کالری خیار شور ، کالری روغن زیتون ، کالری مایونز ، کالری سس سویا، کالری سس قرمز، جدول کالری سس ها، لیست کالری سس ها، کالری سس قرمز ، کالری لیمو ترش ، کالری سس خردل ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری آب میوه ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری روغن، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری سس ، کالری چاشنی، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

دریافت رژیم فوری افزایش یا کاهش وزن کودکان
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
رژیم افزایش وزن ورزشی ( با اسامی: رژیم بدنسازی حجم (مخصوص تازه کاران) ،رژیم افزایش وزن ورزشی ، رژیم چاقی ، چاقی صورت ، بدنسازی ، رژیم افزایش وزن کودکان ، رژیم بدنسازی حجم)
دریافت رژیم فوری کاهش وزن ورزشی
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن ورزشی
همین حالا شروع کنید