مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال مرغ ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر مرغ ، کالری ماهیچه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
7.524.40172100 گرمماهی سفید گریل شده
7.524.40172.1100 گرمماهی سفید کبابی
7.524.40172.1100 گرمماهی سفید بخارپز
0.923.30107.1100 گرمماهی سفید دودی
7.122.80162.4100 گرمماهی کپور گریل
4.824.80150.6100 گرمماهی کفال گریل شده
5.120.70135.3100 گرمماهی اوزون برون گریل شده
5.120.70135100 گرمماهی ازون برون بخارپز
4.431.10172.9100 گرمماهی ازون برون دودی
2.428.10193.5100 گرمکنسرو ماهی تن در روغن
0.825.50116100 گرمکنسرو ماهی تن در آب
15.322.80249100 گرمماهی قباد گریل شده
10.125.70201.1100 گرمماهی قباد کبابی
6.323.60157.6100 گرمماهی شیر گریل
1.625.10118.1100 گرمماهی سرخو گریل
1.122.40102.4100 گرممیگو آب پز
12.221.411.4242.4100 گرممیگو سرخ شده
18.97.8428308100 گرممیگو سوخاری
2.93.90.6421 قاشق غذاخوری (16 گرم)خاویار
18254264100 گرمخاویار
1.217082100 گرمخرچنگ پخته شده
2.415086100 گرمسفره ماهی
18210250100 گرمشاه ماهی
0.6290130100 گرمماهی تن
؟؟؟90100 گرمماهی حلوا
5.42.90.1601 عدد (17 گرم)ساردین گریل شده
11250208100 گرمماهی ساردین کنسرو شده در روغن
5.3250153100 گرمماهی سالمون قرمز نروژی
2.94502181 عدد (170 گرم)ماهی سرخو
7.9230172100 گرمشمشیر ماهی
1.24.72.5411 عدد (25 گرم)100ف خوراکی
4.818.810164100 گرم100ف خوراکی
138.812199100 گرم100ف سرخ شده
؟؟؟158100 گرمکیلکا
14196.4228100 گرمکوسه شده
2.9180105100 گرمگربه ماهی
0.919089100 گرملابستر
7.5240172100 گرمماهی سفید
5.8230150100 گرمماهی قزل آلا
7.2230162100 گرمماهی کپور
؟؟؟90100 گرمماهی کفشک
7.5187.8175100 گرمماهی مرکب
؟؟؟92100 گرمماهی هامور
2.6240124100 گرمماهی خاردار بخار پز
؟؟؟206100 گرمماهی آزاد بخار پز
7.9230172100 گرمنیزه ماهی بخار پز
9.3210172100 گرمسینه مرغ خام با پوست
2.6230120100 گرمسینه مرغ خام بدون پوست
7.427.40183.6100 گرمسینه مرغ با پوست پخته شده با آب
328.90151.8100 گرمسینه مرغ بدون پوست پخته شده با آب
4.7330.5187100 گرمسینه مرغ سرخ شده بدون پوست
8.9321.6222100 گرمسینه مرغ با پوست سرخ شده
13180191100 گرمبال مرغ خام با پوست
3.5220126100 گرمبال مرغ خام بدون پوست
16.822.70249.5100 گرمبال مرغ با پوست آب پز
7.127.10180.1100 گرمبال مرغ بدون پوست آب پز
2226.311100 گرمبال مرغ با پوست سرخ شده
9.2300211100 گرمبال مرغ بدون پوست سرخ شده
؟؟؟451 عددبال مرغ با پوست پخته
17170.3221100 گرمران مرغ خام با پوست
11240193100 گرمران مرغ خام بدون پوست
2061 عددران مرغ خام بدون پوست
13.823.60226100 گرمران مرغ با پوست پخته شده با آب
8.925.60190100 گرمران مرغ بدون پوست پخته شده با آب
10281.2218100 گرمران مرغ بدون پوست سرخ شده
15273.2262100 گرمران مرغ با پوست سرخ شده
9.3160.7153100 گرمدل مرغ خام
7.9260.1185100 'گرمدل مرغ پخته شده آب پز
4.8170.7119100 گرمجگر مرغ خام
6.5240.9167100 گرمجگر مرغ پخته شده
6.4261.1172100 گرمجگر مرغ سرخ شده
8.8180154100 گرمگردن مرغ خام بدون پوست
15180213100 گرمگردن مرغ خام با پوست
1522.20230.7100 گرمگرن مرغ با پوست آب پز
8.124.50178.4100 گرمگردن مرغ بدون پوست آب پز
14.619.40.2215100 گرمپای مرغ آب پز
5.6220.1144100 گرمگوشت بوقلمون خام با پوست
1.9230.1115100 گرمگوشت بوقلمون خام بدون پوست
7220157100 گرمسینه بوقلمون خام با پوست
2.5220111100 گرمسینه بوقلمون خام بدون پوست
3.7210116100 گرمران بوقلمون خام بدون پوست
9.2200161100 گرمران بوقلمون خام با پوست
7.4170.4140100 گرمدل بوقلمون خام
8.2270189100 گرمدل بوقلمون پخته شده
8.2270189100 گرمجگر بوقلمون پخته شده
5.5180128100 گرمجگر بوقلمون خام
9.4110.91351 عدد (79 گرم)تخم بوقلمون
3220119100 گرمران شترمرغ خام
3.2220123100 گرمفیله شترمرغ خام
4.25.50.3631 عدد متوسط (44 گرم)تخم شترمرغ
12200192100 گرمگوشت بلدرچین خام با پوست
4.5220134100 گرمگوشت بلدرچین خام بدون پوست
14250227100 گرمبلدرچین پخته شده کلی
11.20141 عدد (9 گرم)تخم بلدرچینخام
11130.4158100 گرمتخم بلدرچین خام
39110404100 گرمگوشت اردک خام با پوست
6180132100 گرمگوشت اردک خام بدون پوست
28190337100 گرمگوشت اردک کبابی با پوست
11230201100 گرمگوشت اردک کبابی بدون پوست
9.6911301 عدد (70 گرم)تخم اردک
14131.5185100 گرمتخم اردک
34160371100 گرمگوشت غاز خام با پوست
7.1230161100 گرمگوشت غاز خام بدون پوست
13290238100 گرمگوشت غاز کبابی بدون پوست
22250305100 گرمگوشت غاز کبابی با پوست
19201.92661 عدد (144 گرم)تخم غاز
9.3230181100 گرمگوشت قرقاول خام با پوست
3.6240133100 گرمگوشت قرقاول خام بدون پوست
12200193100 گرمران بره خام
6.9200142100 گرمراسته بره خام
9.2200169100 گرمدنده بره خام
17160222100 گرمزبان بره خام
5201.8139100 گرمجگر بره خام
6.6261.5168100 گرمجگر بره سرخ شده آغشته به روغ
8.8312.5220100 گرمجگر بره با پخت ملایم
13263.8238100 گرمجگر بره سرخ شده در ماهی تابه
5.7160.2122100 گرمدل بره خام
7.9250.9185100 گرمدل بره پخته با پخت ملایم در
3160.897100 گرمقلوه بره خام
3.6241137100 گرمقلوه بره با پخت ملایم
8.6100122100 گرممغز بره خام
؟؟؟234100 گرمگوشت گوسفند لخم
2.3210109100 گرمگوشت بز خام
؟؟؟120100 گرمگوشت آهو خام
5.6200136100 گرمگوشت خرگوش خام
8.1290197100 گرمگوشت خرگوش کبابی
4210.2121100 گرمفیله خوک خام
11200186100 گرمدنده خوک خام
2.9220114100 گرمراسته گوساله خام بدون چربی
4.4300.115910 گرمراسته گوساله کبابی بدون چربی
10.425.10201.2100 گرمراسته گوساله کباب شده لخم با چربی
3.9200120100 گرمدنده گوساله خام بدون چربی
7.4260177100 گرمدنده گوساله کبابی
1.8210107100 گرمران گوساله خام بدون چربی
2.6320151100 گرمران گوساله کبابی بدون چربی
1.620097100 گرمسر دست گوساله بدن چربی
3.3190107100 گرمسر دست گوساله با چربی
4.9202.9140100 گرمجگر گوساله خام
8.2100118100 گرممغز گوساله
10190.4175100 گرمدنده گاو خام بدون چربی
36140.4390100 گرمدنده گاو خام با چربی
13270229100 گرمدنده گاو کبابی بدون چربی با استخوان
12270217100 گرمدنده کبابی بدون چربی بدون استخوان
5.1220135100 گرمراسته گاو خام بدون چربی
1521.224100 گرمراسته گاو خام با چربی
4.4220.1128100 گرمران گاو خام
3.6203.9135100 گرمجگر گاو خام
3.9180.1112100 گرمدل گاو خام
3.1170.399100 گرمقلوه گاو خام
16153.7224100 گرمزبان گاو
3.712085100 گرمسیرابی گاو
10111.1143100 گرممغز گاو
3.6912.07085100 گرمسیرابی شیردان
4.0511.711.9994100 گرمسیرابی گاو پخته
70.616.650665100 گرمگوشت گوسفند با چربی خام
18.6617.540243100 گرمگوشت گوسفند با چربی متوسط خام
18.0125.510271100 گرمگوشت گوسفند با چربی متوسط پخته شده
30.7115.320342100 گرمدنده گوسفند چربی متوسط خام
20.6126.060297100 گرمراسته گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده
22.7517.180279100 گرمراسته گوسفند خام چربی متوسط
14.4226.20242100 گرمران گوسفند ملایم پخته شده چربی متوسط
14.4218.470209100 گرمران گوسفند خام چربی متوسط
22.6531.10337100 گرمسر دست گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده
18.9417.190244100 گرمسر دست گوسفند چربی متوسط خام
23.8828.920339100 گرمگردن گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده
19.1922.620270100 گرمگردن گوسفند کبابی با چربی متوسط
18.9717.010244100 گرمگردن گوسفند خام چربی متوسط
13.4628.370243100 گرمماهیچه دست گوسفند ملایم پخته شده
13.3818.910201100 گرمماهیچه دست گوسفند با چربی متوسط خام
11.426.730217100 گرمماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط پخته
11.518.99018500 گرمماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط خام
16.826.40267100 گرمپاچه گوسفند
10.1712.550145100 گرم مغز گوسفند
17.1715.70222100 گرمزبان گوسفند
10000902100 گرمدنبه گوسفند
3.119.80113100 گرمجگر سفید گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز)
2.616.7095100 گرمجگر سفید گوسفند خام
7.9124.971.93185100 گرمدل گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز)
5.6816.470.21122100 گرمدل گوسفند خام
19.6524.750283100 گرمچرخ کرده گوسفندی ملایم پخته شده
4.25.50.3631 عدد متوسط (44 گرم)تخم مرغ خام
4.52.70.6551 عدد بزرگ (17 گرم)تخم مرغ (زرده تنها)
0.13.60.217 1 عدد بزرگ (33 گرم)تخم مرغ (سفیده تنها)
6.86.30.4901 عدد بزرگ (46 گرم)نیمرو
5.36.30.6781 عدد بزرگ (50 گرم)تخم مرغ آب پز
27.612.51.8306100 گرمسوسیس (آلمانی، فرانکفوتر، کوکتل، هات داگ)
25.316.33311100 گرمژامبون (گوشت، مرغ، کالباس ساده،لیونر،مارتادلا، مغزدار)
28.512.20.8312100 گرمکالباس (بوقلمون، پنیر دار، قارچ و گوشت)
203630446100 گرملوبیا سویا خام
253930469100 گرملوبیا سویا نمک زده و بو داده
؟؟؟170100 گرمسنگدان گاو
2.6830.390154100 گرمسنگدان مرغ پخته
2.0617.66094100 گرمسنگدان مرغ
4.5819.140118100 گرمسنگدان بوقلمون خام
3.8721.720.38129100 گرمسنگدان بوقلمون پخته
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
دریافت رژیم فوری بدنسازی
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بدنسازی
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر ، کالری ماهیچه ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

دیدگاهتان را بنویسید