دریافت رژیم سریع

مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری نان ، کالری برنج ، لیست کالری غلات ، کالری غلات ، کالری گندم ، کالری نشاسته ، کالری نان جو ، کالری نان محلی ، کالری نان سنگک ، کالری نان بربری ، کالری نان تافتون ، کالری نان لواش ، کالری ماکارونی ، کالری نان رژیمی ، کالری نان تست سبوس دار ، کالری نان باگت ، کالری نان پیتا ، کالری نان سوخاری ، کالری نان شیرمال ، کالری کلوچه ، کالری پلو ، کالری نان خشک ، کالری نان ماشینی ، کالری نان صنعتی ، کالری نان روغنی کالری برنج ، کالری نان برنجی ، کالری جو ، کالری گندم ، کالری جو د و سر ، کالری برنج قهوه ای ، کالری خمیر ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

 

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
؟؟؟۲۵۰۱ کفگیربرنج سفید پخته
۱۹۴۱ لیوانبرنج معمولی پخته
۰.۲۱۲.۳۸۲۸.۵۹۱۳۰۱۰۰ گرمبرنج معمولی پخته
۲.۶۸۷.۵۷۶.۱۷۳۶۲۱۰۰ گرمبرنج قهوه ای پخته
۰.۱۹۲.۳۶۲۸.۷۳۱۳۰۱۰۰ گرمبرنج نیم دانه
۰.۵۸.۲۵۶.۸۲۶۵۱۰۰ گرمنان بربری
۰.۶۹.۲۶۰.۴۲۸۴۱۰۰ گرمنان تافتون
۰.۵۸.۹۶۲۲۸۸۱۰۰ گرمنان لواش
۰.۴۸.۷۵۵.۱۲۵۹۱۰۰ گرمنان سنگک
۳.۲۸.۸۵۲۲۷۶۱۰۰ گرمنان باگت
۴.۳۱۰۵۱.۳۲۸۲.۶۱۰۰ گرمنان تست گندم
۴.۴۹.۴۵۵.۹۳۰۵.۹۱۰۰ گرمنان تست سفید
۲.۱۴۱۳۶۱.۹۳۳۱۹۱۰۰ گرمنان فرانسوی
۴.۲۷۱۲.۹۶۵۵.۷۷۳۱۳۱۰۰ گرمنان تست سبوس دار
۱۰.۸۷.۷۲۵۲۲۹۱۰۰ گرم نان تست فرانسوی
۴.۴۱۰.۴۳۹.۸۲۳۶۱۰۰ گرمنان با سبوس جو
۴.۶۸.۹۴۳.۵۲۴۳۱۰۰ گرم نان با سبوس برنج
۴.۴۸.۴۴۸.۵۲۶۹۱۰۰ گرمنان با آرد جوی دو سر
؟؟؟۳۶۰۱۰۰ گرم نان خشک
؟؟؟۴۵۰۱۰۰ گرمنان روغنی
۳.۷۶۹.۸۷۵۰.۱۵۲۷۸۱۰۰ گرمنان گرد یا ساندویچی
۴.۵۱۱۴۸۲۷۴۱۰۰ گرمنان گندم
۰.۹۳.۱۱۴۷۷۱ برش (۲۹ گرم) نان گندم
۲۹۶۰.۷۳۰۱۱۰۰ گرمنان جو
۳.۳۸.۵۴۸.۳۲۵۹۱۰۰ گرمنان چاودار
۴.۱۹.۱۳۴۷.۱۴۲۵۹۱۰۰ گرمنان گندم کامل (سبوس دار)
۳.۳۷.۶۴۵۰.۶۱۲۶۶۱۰۰ گرمنان سفید (بدون سبوس)
۷.۲۱۳.۵۷۲.۳۴۰۷۱۰۰ گرمنان سوخاری
۵.۱۸.۳۵۰.۲۲۸۶۱۰۰ گرمنان همبرگری
۱۲۸۱ عددنان همبرگری
۱۷.۳۸۶۸.۵۴۶۲۱۰۰ گرمنان برنجی
۵.۷۷.۹۴۹.۶۲۸۵۱۰۰ گرمنان شیرمال
۱۸.۴۷.۳۵۴.۲۴۰۹۱۰۰ گرمنان قندی
۴.۴۷.۹۵۲.۳۲۷۴۱۰۰ گرمنان کشمشی
۱۱.۴۸۲.۴۸۴۶.۳۳۲۹۰۱۰۰ گرمنان نارگیلی
۳.۹۶.۹۷۷۳۶۱ ۱۰۰ گرم آرد ذرت
۲.۵۱۳۷۲۳۴۰۱۰۰ گرمآرد گندم
۲.۳۱۲.۴۸۷۳.۴۸۳۵۴۱۰۰ گرمجو
۰.۴۴۲.۲۶۲۸.۲۲۱۲۳۱۰۰ گرمجو پرک
۰.۴۲.۳۲۸۱۲۳۱۰۰ گرمجو پخته
۰.۲۴۳.۰۸۱۸.۵۸۸۳۱۰۰ گرمبلغور پخته
۰.۵۶۳.۴۴۸۳.۲۴۳۶۴۱۰۰ گرمرشته پلویی
۲.۵۱۳.۲۱۶۰۳۴۰۱۰۰ گرمرشته آش
۹.۷۲۲۳.۱۵۵۱.۸۳۶۰۱۰۰ گرمجوانه گندم
۱.۳۵۳.۲۷۱۸.۷۸۶۱۰۰ گرم ذرت خام
۰.۷۷۱.۹۵۱۳.۸۶۶۱۱۰۰ گرمکنسرو ذرت
۲۸.۱۹۵۸.۱۵۰۰۱۰۰ گرمپاپ کورن خانگی
۴۳.۵۵۷.۲۹۴۵.۰۶۵۸۳۱۰۰ گرمپاپ کورن معمولی
۲۹.۹۷۸.۶۹۵۵.۷۱۵۲۷۱۰۰گرمپاپ کورن کره ای
۳۳.۲۹.۳۵۱.۶۵۲۶۱۰۰ گرمپاپ کورن پنیری
؟؟؟۳۸۷۱۰۰ گرمپفیلا شرکتی
۲۸.۴۱۶.۰۳۶۳.۰۱۵۱۸ ۱۰۰ گرمچیپس ذرت
۳۵.۷۶۵.۷۶۵۴.۱۵۵۸ ۱۰۰ گرم پفک
۱۱۳۷۵۳۶۷۱۰۰ گرمماکارونی خشک
۰.۴۴.۵۲۳.۸۱۱۱.۱۱۰۰ گرمماکارونی سبوس دار
۱.۰۵۱۲.۶۸۷۲.۸۳۳۶۰۱۰۰ گرم سمولینا غنی نشده
۶۷.۱۵۲.۶۲۹۹۱۰۰ گرمخمیر
۱.۷۹۱۲.۵۷۵۳۷۵۱۰۰ گرمخمیر لازانیا
۰.۷۳۲.۶۳۲۷.۹۱۱۲۶۱۰۰ گرمپاستا پخته
۱.۲۷۱۱.۸۷۵.۶۳۶۱۱۰۰ گرمغلات صبحانه ساده
دریافت رژیم فوری گیاهخواری
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه گیاهخواری
همین حالا شروع کنید
دریافت رژیم فوری کم کربوهیدرات (کتوژنیک)
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کم کربوهیدرات (کتوژنیک)
همین حالا شروع کنید

کلمات کلیدی: لیست کالری نان ، کالری برنج ، لیست کالری غلات ، کالری غلات ، کالری گندم ، کالری نشاسته ، کالری نان جو ، کالری نان محلی ، کالری نان سنگک ، کالری نان بربری ، کالری نان تافتون ، کالری نان لواش ، کالری ماکارونی ، کالری نان رژیمی ، کالری نان تست سبوس دار ، کالری نان باگت ، کالری نان پیتا ، کالری نان سوخاری ، کالری نان شیرمال ، کالری کلوچه ، کالری پلو ، کالری نان خشک ، کالری نان ماشینی ، کالری نان صنعتی ، کالری نان روغنی کالری برنج ، کالری نان برنجی ، کالری جو ، کالری گندم ، کالری جو د و سر ، کالری برنج قهوه ای ، کالری خمیر ،دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

دیدگاهتان را بنویسید