مشاوره در واتساپ

دریافت رژیم ویژه

کلمات کلیدی: لیست کالری آجیل ، کالری آجیل ، جدول کالری مغزها ، لیست کالری مغزها ، آجیل ، آجیل و خشکبار ، کالری پسته ، کالری میوه خشک ، کالری مغز ، قیمت آجیل ، آجیل عید ، آجیل درهم ، کالری بادام ، کالری تخمه ، کالری گردو ، جدول کالری آجیل ، لیست کالری آجیل ، کالری بادام هندی ، کالری بادام زمینی ، کالری انواع آجیل ، آجیل درهم ، آجیل چهار مغز ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه ، کالری بادام ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نارگیل ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری

لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید

اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!

 

چربیپروتئینکربوهیدراتکالریمقدارنام ماده غذایی
00.26.1231 عدد (9.5 گرم)آلو بخارا
0.382.1863.88240100 گرمآلو بخارا
0.733.789.07339100 گرمآلو برقانی خشک خام
0.241.2329.7113100 گرمآلو برقانی خورشتی پخته
0.10.35.4211 عدد (8.5 گرم)انجیر خشک
0.93.364249100 گرمانجیر خشک
02.8562.85240100 گرمبرگه زرد آلو
00.12.28.41 عدد (3.5 گرم)زردآلو خشک یا برگه
؟؟؟301 عددبرگه هلو
0.422.0134.14133100 گرمبرگه هلو
0.5318801 چهارم لیوان (28 گرم)توت خشک
1.31.8886.6365100 گرمتوت سفید خشک
0.52.578296100 گرمکشمش با هسته
0.33.379299100 گرم کشمش بدون هسته تیره
0.23.380301100 گرمکشمش بدون هسته سبز و طلایی
3.70.31.3401 قاشق غذاخوریپودر نارگیل
64.536.8823.65660100 گرمنارگیل خشک
0.70.30.37.71 عدد (1.3 گرم)بادام بو داده با نمک یا بدون نمک
0.60.30.36.91 عدد (1.2 گرم)بادام خام
49.4221.2221.67575100 گرمبادام خام
52.0521.0621.2595100 گرمبادام بو داده
147.34.616128 گرمبادام زمینی خام
502421590100 گرمبادام زمینی بو داده
؟؟؟1701 بستهبادام زمینی
125.28.615728 گرمبادام هندی
134.39.316328 گرمبادام هندی بو داده
5924.069.91618100 گرمگردو خشک شده
48.0919.618.08504100 گرمگردو تازه
2.60.60.626 1 عدد (4 گرم)گردو
؟؟؟240100 گرمگردو با پوست
23.866.1540.75387100 گرمبلوط خام
31.418.153.66509100 گرمبلوط خشک شده
3.40.70.6331 عدد (5 گرم)آجیل برزیلی
671412659100 گرمآجیل برزیلی
4.31.93551قاشق غذا خوری (10 گرم)بذر کتان خام
114.69.714728 گرمدانه گلرنگ خشک شده
144.87.316028 گرمدانه کنجد خشک شده
0.30.10.241 عدد (0.7 گرم)مغز پسته بو داده یا خام
452027560100 گرمپسته بو داده یا خام
12.65.87.915728 گرم (50 عدد)پسته خام
51.620.516.4680100 گرممغز پسته
1212342851 لیوان (64 گرم)تخمه کدو حلوایی
191954446100 گرمتخمه کدو بو داده با نمک
493015574100 گرممغز تخمه کدو با یا بدون بدون نمک بو داده
493011559100 گرممغز تخم کدو خام
60.7514.9516.7628100 گرم (66 عدد)فندق
؟؟؟300100 گرم فندق با پوست
49.6717.7323.45573100 گرمکنجد
512120584100 گرمتخمه آفتابگردان خشک شده
501924582100 گرمتخمه آفتابگردان بو داده با نمک
501924582100 گرمتخمه آفتابگردان بو داده بدون نمک
؟؟؟1351 لیوانتخمه آفتابگردان با پوست
47.3728.3315.31557100 گرمتخمه هندوانه
421828525100 گرمتخم خشخاش
51.4517.325.35594100 گرمآجیل مخلوط
0.21.220.2379100 گرمعناب خام
1.13.773.6287100 گرمعناب خشک شده
0.274.0874.08283100 گرممویز
؟؟؟130100 گرم سنجد

 

ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن
همین حالا شروع کنید
دریافت رژیم فوری بارداری
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بارداری
همین حالا شروع کنید

 

 

کلمات کلیدی: لیست کالری آجیل ، کالری آجیل ، جدول کالری مغزها ، لیست کالری مغزها ، آجیل ، آجیل و خشکبار ، کالری پسته ، کالری میوه خشک ، کالری مغز ، قیمت آجیل ، آجیل عید ، آجیل درهم ، کالری بادام ، کالری تخمه ، کالری گردو ، جدول کالری آجیل ، لیست کالری آجیل ، کالری بادام هندی ، کالری بادام زمینی ، کالری انواع آجیل ، آجیل درهم ، آجیل چهار مغز ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه ، کالری بادام ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نارگیل ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری